Regulamin placu budowy
 1. Pobranie zestawu klocków w KONSTRUKTORZE jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Na terenie obiektu należy zdjąć/ zmienić obuwie lub założyć ochraniacze na buty.
 3. Opłata naliczana jest w momencie założenia zegarka na rękę. Klient zobowiązany jest zapłacić za każde dziecko przebywające na Placu Budowy bez względu czy wypożycza zestaw, czy korzysta z innych dostępnych atrakcji.
 4. Dla bezpieczeństwa , dzieci do 5 roku życia muszą przebywać pod ścisła opieką dorosłych. Dzieci od 5 roku życia mogą zostać pod naszą opieką.
 5. Dzieci  powinny przebywać w KONSTRUKTORZE pod  opieką rodziców/opiekunów (możliwość pozostawienia dziecka pod naszą opieką- płatność według cennika).
 6. Grupy zorganizowane powyżej 8os  tj. szkoły, przedszkola czy inne, również muszą być pod opieką  minimum dwóch wychowawców.
 7. W KONSTRUKTORZE zachowujemy się kulturalnie, nie krzyczymy, zachowujemy porządek, nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
 8.  Klocki przed zabawą pobieramy od obsługi, a po zabawie zwracamy obsłudze sali.
 9. W trakcie godziny budowania dziecko może jednorazowo zmienić zestaw.
 10. Do zabawy klockami LEGO ® przystępujemy z czystymi dłońmi.
 11. Wszystkie trudności,  braki klocków zgłaszamy obsłudze. Do czasu budowania doliczone jest 10 minut- jest to czas na ewentualne uzupełnieni braków w zestawie.
 12. Do rozdzielania klocków nie używamy zębów ani ostrych narzędzi. W trudnych sytuacjach należy zwracać się do obsługi  KONSTRUKTORA.
 13. Podczas budowania nie spożywamy napoi i jedzenia. Na picie i jedzenie wskazane są przerwy przy  małych stolikach.
 14. KONSTRUKTOR stworzony jest z myślą o dzieciach wiec dołożyliśmy wszelkich starań by zapewnić uczestnikom budowania bezpieczne warunki , ale nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zabawy i nieodpowiednie zachowanie dzieci pozostawionych  bez opieki.
 15. Konstruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie lokalu i parkingu.
 16. Do KONSTRUKTORA nie wjeżdżamy wózkami dziecięcymi, ale dzieci jeżdżące na wózku inwalidzkim serdecznie zapraszamy- mamy wszystko przystosowane, włącznie z toaletą.
 17. Nie rozdzielamy zestawu po jego złożeniu, przy oddaniu zajmie się tym obsługa.
 18. Za zestaw wypożyczony na miejscu odpowiadają dorośli/opiekunowie. Za znaczne braki trzeba będzie uiścić opłatę według cennika zagubionych klocków.
 19. KONSTRUKTOR zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 20. Jeśli regulamin zostanie rażąco naruszony obsługa KONSTRUKTORA ma możliwość wyciągnięcia konsekwencji, np. wypraszając z sali zabaw.
 21. Na Placu Budowy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów.
 22. W KONSTRUKTORZE nie należy spożywać własnych napoi. Wyjątek stanowi woda dla dziecka.
 23. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Konstruktora.
 24. KONSTRUKTOR nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które przychodzą i wychodzą z Sali Budowy bez rodziców/opiekunów. Jednocześnie nie pobieramy opłaty za opiekę.